Jogi szakfordítások

Fordítóirodánk hosszú évek óta fordít az üzleti élet megrendelői számára cégiratokat, a legkülönfélébb szerződéseket, megállapodásokat, közjegyzői okiratokat, belső szabályzatokat, általános szerződési feltételeket. A különböző peres eljárások, jogviták során elengedhetetlen a magyar jogi szabályozástól eltérő (főleg angolszász) jogrendszerek átfogó ismerete, melyek a magyartól idegen terminológiával rendelkeznek. Munkánk során számtalan átiratot, határozatot, indítványt, ítéletet, jegyzőkönyvet, jogsegély-kérelmet, megkeresést, nyomozati anyagot, vádiratot és végzést fordítottunk a rendőrség, vámhatóság és különböző bíróságok, illetve választott-bíróságok részére is.